GODIŠNJI PROGRAM

YFU školska godina je najbolji program koji stvara uslove za upoznavanje nove kulture i učenje jezika kroz "izloženost jeziku." Nakon što upoznate kulturu, jezik i nasleđe vaše zemlje domaćina, vaše pogledi i doživljaji o novom domu će biti puno drugačiji.

Da biste ostvarili vaše želje, porodice domaćini, volonteri, naša kancelarija i sama organizacija će doprineti da to postane jedno nezaboravno iskustvo. Godišnji programi traju koliko i školska godina, u zavisnosti od zemlje domaćina i od datuma početka nastave, u proseku 11 meseci.

Nakon prijave na YFU program razmene, potrebno je da se isprati izvesna dinamika u vidu uslova učešća.

TROŠKOVI UČEŠĆA U PROGRAMU OBUHVATAJU:

Putno zdravstveno osiguranje;
Pripremu kandidata (vikend seminar u Srbiji - Maj);
"Fundraising" trening i podrška prilikom traženja stipendija od trećih lica;
Boravak u pažljivo odabranoj volonterskoj porodici domaćina;
Redovno pohađanje škole (nastavak školovanja u adekvatnoj srednjoj školi, gimnaziji);
Tri specijalizovana seminara (važi za zemlje u Evropi, ostale zemlje imaju svoj program seminara) koji ukupno traju 2 nedelje;
Stalnu podršku i potrebnu pomoć organizacije YFU (pre, tokom boravka i neposredno nakon povratka);

TROŠKOVI UČEŠĆA U PROGRAMU NE OBUHVATAJU:

Troškove prevoza do zemlje domaćina i troškove prevoza radi povratka u Srbiju;
Troškove izdavanja pasoša, viza, boravišnih dozvola, vakcinacije ili carine;
Troškove za lične potrebe učenika (džeparac);
Troškove za udzbenike, lične putne troškove koji nisu povezani sa seminarima i kurseve jezika;
Ostale predviđene i nepredviđene dodatne troškove koji nisu obuhvaćeni troškovima učešća u programu.

Troškovi programa se razlikuju od zemlje do zemlje i mogu se menjati svake godine, sve do potpisivanja ugovora. Izbor zemalja za školsku godinu 2018./2019. možete pogledati ovde.

U slučaju da su sva mesta popunjena za zemlju prvog izbora učenika, biće mu ponuđeno mesto u zemlji koju je naveo kao drugi izbor. Uslovi i troškovi programa u zemlji drugog izbora obično se razlikuje u nekim pojedinostima od zemlje za koju se učenik prvobitno opredelio. Razlike u programu biće jasno predočene kandidatu.