VOLONTERI ORGANIZACIJE YFU SRBIJA

"Zajedno sve možemo"

YFU SRBIJA ima grupu volontera pri svojoj kancelariji u Beogradu koji rade na zajedničkim ciljevima bez obzira iz koje zemlje i YFU kancelarije potiču. Pored ove grupe volontere, postoje i volonteri u gradovima širom Srbije, koji isto tako učestvuju u aktivnostima YFU-a. U svakoj državi postoji državni koordinator, odnosno nacionalni direktor koji organizuje rad volontera i drugog osoblja nacionalne kancelarije.

Većina naših volontera ima iskustva u programima razmena. Oni se obučavaju za davanje podrške i savetovanje porodica i učenika. Takvo iskustvo i obuka predstavlja YFU kao kompetentog u pružanju stručnih saveta i podršci roditeljima dece na razmeni, učenicima, porodicama domaćinima i nastavnicima škola.

Naše osoblje i volonteri u svakoj YFU organizaciji širom sveta imaju slično iskustvo i stručnost u pružanju podrške učesnicima kroz orijentacije u zemlji i kroz redovne kontakte sa učenicima i njihovim porodicama domaćinima.

U slučaju potrebe, neke vanredne okolnosti i sl. osoblje i volonteri partnerskih organizacija iz celog sveta spremni su da pruže svaku pomoć lokalnoj organizaciji YFU. YFU je organizacija bazirana na volontiranju. Kroz skoro 65 godina, uspešno smo izneli našu misiju zahvaljujući naporima hiljada dobrovoljaca širom sveta.

YFU SRBIJA, Mladi za razumevanje, volonteri, volunteers, zouth for understanding, intercultural exchange programs, medjunarodna razmena ucenika, srednjoskolaca

Naši volonteri koriste svoj entuzijazam i veštine da bi postali brižan YFU predstavnik za mlade i njihove porodice, i doslovno promenili svet. Kao volonter YFU, možeš da pružiš bitnu podršku učenicima, porodicama, i drugim volonterima na razne načine, da stekneš iskustva na seminarima u inostranstvu, ali pre svega da se dobro zabaviš. Bez obzira na tvoje sposobnosti, raspored obaveza i interese, postoji volonterska šansa u YFU!

YFU volonteri učestvuju u intervjuisanju potencijalnih učenika i porodica domaćina, upotpunjuju izvođenje orijentacija, sarađuju sa lokalnim zajednicama, i osiguravaju administrativnu podršku nacionalnoj kancelariji.

Koje koristi imaš od volontiranja u YFU SRBIJA?

Direktno utičeš na život tinejdžera iz preko 50 zemalja sveta;
Kontakt sa stranim kulturama i moguće prilike da podeliš svoju vlastitu kulturu sa drugima;
Proširićeš svest o sebi, svojoj zajednici, zemlji, svetu;
Dobićeš dodatnu obuku na područjima kao što su liderstvo, veština slušanja, marketing i rešavanje sukoba;
Uspostavićeš nova vredna prijateljstva i radićeš sa drugim YFU volonterima iz različitih kultura;
Napravićeš značajan doprinos za poboljšanje kulturne svesti i međunarodnog razumevanja;
Povećaćeš svoje razumevanje dinamike i života porodica kako u Srbiji tako i u međunarodnim kulturama, radeći sa stranim učenicima i njihovim porodicama domaćinima;
Pružićeš potporu svojoj zajednici u širenju kulturne svesti;
Saznaćeš više o sebi, svojoj kulturi i razumevanju.

AKTIVNOSTI YFU VOLONTERA

YFU volonteri pružaju podršku đacima, porodicama, programu i drugim volonterima na različite načine. Kao YFU volonter možeš birati između nekoliko mogućnosti koje odgovaraju tvojim interesima, potrebama i rasporedu. YFU nudi volonterima izbor za volontersko dobrovoljno mesto ili za posebne zadatke navedene u programu rada kancelarije. YFU Volonteri mogu sprovoditi orijentaciju učesnika, rade lokalne prezentacije, rešavaju probleme sa međunarodnim studentima i njihovim porodicama i/ili organizuju društvene aktivnosti - zaista postoji mesto za sve u YFU. Vreme, mesto i načini volontiranja su fleksibilni, a možete biti volonter za neke zadatke i bez napuštanja svoje kuće! Neke od aktivnosti su:

Orijentacija - pomoć u planiranju i sprovođenju orijentacije za međunarodne učenike, domaće učenike, porodicama domaćinima, i porodicama dece na razmeni;
Vođenje intervjua - budućih porodica domaćina i/ili odlaznih učenika;
Izlagači - držanje prezentacija o programima YFU, kao i edukativnih radionica u školama i na drugim društvenim dogadjajima;
Administrativne - podrška upravnim poslovima kancelarije, na terenu u vidu pomoći i pružanju usluga drugim volonterima, učenicima i porodicama;
Pružanje podrške - osiguravanje stalne podrške stranim studentima na razmeni i njihovim porodicama i podrška učenicima i njihovim porodicama pre odlaska na razmenu.