Sigurnost podataka - Politika privatnosti

Septembar 13, 2016/ By: Admin

Ova politika privatnosti reguliše način na koji YFU SRBIJA prikuplja , koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu "Korisnik") na sajtu http://www.yfu.rs (u daljem tekstu "Sajt").

Organizacija Mladi za razumevanje-YFU-SRBIJA poštuje privatnost učesnika programa, volontera i posetilaca sajta. Podatke iz procesa registracije kao i ostale podatke o učenicima, volonterima i posetiocima Organizacija neće davati na uvid trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja pravila Organizacije.

LIČNI IDENTIFIKACIONI PODACI

YFU SRBIJA može da prikuplja lične identifikacione podatke o korisnicima na razne načine, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kada korisnik poseti naš sajt, popuni formular, i vezi sa drugim aktivnostima, uslugama, funkcija i resursa koje činimo dostupnim na našem sajtu. Korisnici mogu da budu pitani za, po potrebi, ime i e-mail adresu. Korisnici mogu, međutim, posetite naš sajt anonimno. Mi ćemo prikupiti lične podatke za identifikaciju korisnika samo ako su dobrovoljno dostavili takve informacije. Korisnici uvek možgu da odbiju da dostave identifikacione podatke, što međutim može da ih spreči da se angažuju u određenim aktivnostima u vezi sajta.

NE LIČNI PODACI

YFU SRBIJA može da prikuplja ne lične podatke za identifikaciju korisnika kad god su u interakciji sa našom stranicom. Non-lični identifikacioni podaci mogu podrazumevati ime pretraživača, tip računara i tehničke informacije o korisnicima, sredstava za priključenje na naš sajtu, kao što su operativni sistem i internet usluga koje se koriste i druge slične informacije.

"KOLAČIĆI"

Naš sajt može koristiti "kolačiće" da poboljša korisničko iskustvo . Korisnički veb pretraživač stavlja kolačiće na svoj hard disku za potrebe evidentiranja i ponekad da prati informacije o njima. Korisnik može odabrati da njegov veb pretraživač odbije kolačiće , ili da ga upozori kada se kolačići šalju . Ako se to desi , imajte na umu da neki delovi sajta neće raditi pravilno.

KAKO KORISTIMO PRIKUPLJENE INFORMACIJE

YFU SRBIJA može prikupljati i koristiti lične podatke korisnika u sledeće svrhe: da bi se sajt pravilno učitao, da bi poboljšali usluge, da bi poboljšali naš sajt i da bi slali periodične e-mail poruke.

KAKO ŠTITIMO VAŠE PODATKE

YFU SRBIJA je usvojila potrebnu praksu za bezbedno prikupljanje, skladištenje i obradu podataka radi odbrane od neovlašćenog pristupa, promene, otkrivanja ili brisanja istih. Datum poslednje revizije ovog dokumenta nalazi se na samom početku ove strane. Korišćenjem ovog sajta saglasni ste sa našom politikom privatnosti. Ovaj dokument je izrađen uz pomoć www.PrivacyPolicies.com .