PRIJAVLJIVANJE NA YFU PROGRAM RAZMENE

Ukoliko želiš da učestvuješ u programu razmene školske 2018./2019. zajedno sa drugim vršnajcima širom sveta, potrebno je da se prijaviš prateći sledeće uputstvo :

1. Pozoveš YFU SRBIJA kancelariju, kažeš nam gde bi voleo/la da odeš na razmeni i zakažeš informativni sastanak. Na sastanak dolaziš zajedno sa svojim roditeljima;
2. Nakon što si bio/la na informativnom sastanku, potrebno je da što pre popuniš preliminarnu prijavu za YFU program razmene učenika i pošalješ je na email adresu info@yfu.rs;
3. Kada dobijemo tvoju prijavu, pozvaćemo te na jedan od "inicijalnih seminara" (na kojem će biti i intervju) u periodu od oktobra 2017. do marta 2018. (u zavisnosti od toga kada se prijaviš);
4. Ukoliko procenimo da si pogodan kandidat za YFU program razmene, pozvaćemo te na još jedan intervju. Na ovaj intervju takođe dolaziš sa svojim roditeljima.

Preliminarnu prijavu za YFU program razmene učenika možeš poslati od 15. septembra 2017. godine.

Na dan inicijalnog seminara dolaziš u kancelariju gde ćeš zajedno sa svojim vršnjacima (ostalim zainteresovanim učenicima za program razmene) učestvovati u određennim radionicama i igrama. Takođe ćeš imati i jedan detaljniji intervju sa nekim od članova "outbound" tima. Molimo te da pogledaš stranicu "VESTI" kako bi imao/la tačne informacije o terminima inicijalnih seminara.

Vidimo se!

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU RAZMENE SU:

Kandidati moraju imati između 15 i 17 godina tokom trajanja programa. Izuzetno, može se odobriti učešće nešto mlađim ili starijim učenicima ako ispunjavaju dodatne uslove;
Kandidati moraju biti dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja, sposobni da učestvuju u uobičajenim aktivnostima učenika na razmeni. Njihovo zdravlje ne sme uticati na život i rad njih samih, njihove porodice domaćina ili organizacije koja ih prima na program. Izuzetno, uz konsultacije sa lekarom, može se odobriti učešće nekih učenika koji boluju od pojedinih hroničnih bolesti koje neće bitno ometati njihovo učešće u programu;
Kandidati moraju imati odličan ili najmanje vrlo dobar uspeh u školi i pokazati visok stepen odgovornosti prema aktivnostima vezanim za školu. Takođe moraju imati odlično vladanje u školi;
Kandidati moraju vrlo dobro vladati engleskim jezikom i imati osnovno znanje jezika zemlje u koju odlaze (ako to nije engleski jezik). ***Pojedine zemlje zahtevaju da se polaže test jezika. Učenici koji nedovoljno vladaju jezikom kojim se govori u zemlji domaćina moraju pohađati intenzivni kurs jezika koji organizuje YFU organizacija koja prima učenika;
Kandidati moraju uspešno proći intervju na inicijalnim selekcijama tokom kojih treba da pokažu interesovanje za interkulturni dijalog i globalno razumevanje, visok nivo odgovornosti prema sebi i drugima, tolerantnost, komunikativnost, otvorenost i prilagodljivost.

ROK ZA PRIJAVU

Rok za prijavljivanje za učešće u školskoj 2018./2019. je 1. mart 2018. Savetujemo ti da se što pre prijaviš s obzirom da je broj mesta za svaku zemlju ograničen.