KO? ŠTA? KAKO?

PITANJA O YFU PROGRAMU RAZMENE:

Da li ja biram državu u koju želim da idem na program razmene?
Da. Prilikom popunjavanja preliminarne prijave za program razmene, imaš mogućnost da navedeš tri države u kojima bi želeo/la da provedeš školsku godinu. Mi ćemo se potruditi da ispunimo tvoju prvu želju, međutim zavisno od broja slobodnih mesta i vremena kada se prijaviš, selektovaćemo te za tvoju prvu, drugu ili treću želju.

Da li moja porodica mora da ugosti drugog učenika dok sam ja na razmeni?
Ne. Porodica koja šalje učenika na razmenu nije u obavezi da ugosti drugog učenika. Međutim, ukoliko je tvoja porodica zainteresovana da ugosti drugog učenika neka nas slobodno kontaktira za više informacija.

Da li je teško pratiti nastavu na jeziku države koju odaberem za razmenu?
U početku jeste, ali navikavanje se odvija brže i lakše nego što biste očekivali. Nakon par meseci, uglavnom do kraja prvog polugodišta većina učenika može bez problema da prati i učestvuje u nastavi.

Da li imam nekog osim porodice kome mogu da se obratim ako imam neki problem?
Svaki učenik koji odlazi na razmenu preko naše organizacije dobija kontakt jednog volontera u zemlji u koju odlazi. Tom volonteru se moze obratiti za savet, razgovor ili bilo šta drugo. On je tu da mu pomogne u prilagođavanju na novu sredinu.

Kako da se prijavim ako želim da idem na razmenu?
Za više informacija o tome kako da se prijaviš na program razmene pogledaj stranicu Postani učenik YFU razmene .

Kakva je porodica u koju idem i kako je ona izabrana?
YFU porodice domaćina prolaze selekciju i pažljivo su odabrane. Takođe YFU se trudi da pronađe odgovarajuću porodicu za učenika tako što uzima u obzir njegova interesovanja i želje.

Koje uslove treba da ispunim da bih otišao na razmenu?
Na stranici Prijavljivanje - uslovi i rokovi se nalazi spisak uslova koje moraš da ispuniš kako bi učestvovao/la u YFU programu razmene.

Koliko dugo traje YFU program razmene?
YFU godišnji program razmene traju jednu školsku godinu (u proseku 11 meseci).

Šta dobijam odlaskom na razmenu?
Odlaskom na razmenu dobijaš mogućnost da upoznaš različite kulture i običaje drugih zemalja, da upoznaš nove ljude, naučis novi jezik i pohađaš školu na tom jeziku. Dobijaš priliku da stekneš jedno veliko internacionalno iskustvo, postaneš zrelija osoba i sigurnija u donošenju odluka.

PITANJA O YFU PROGRAMU - PORODICA DOMAĆIN:

Zašto ugostiti YFU učenika razmene?
Detaljan odgovor na ovo pitanje možete pronaći na stranici O YFU programu - porodica domaćin.

Ko sve može da ugosti YFU učenika na razmeni?
Ukoliko se vaša porodica raduje sticanju novog iskustva i susretu sa novom kulturom i voljna je da pruži smernice, pažnju i podršku mladima iz inostranstva na putu upoznavanja sebe i sveta - onda ste vi prava porodica domaćin za YFU učenika na razmeni.

Koliko dugo učenik ostaje u porodici domaćina?
Postoje različiti YFU programi razmene, te shodno tome učenici ostaju u porodici domaćina duže ili kraće. Godišnji program traje 11 meseci, dok letnji svega 3-8 nedelja. Takodje, možete se prijaviti da budete privremena porodica domaćin na 3 meseca.

Da li porodica koja ugosti nekog YFU učenika na razmeni (porodica domaćin) dobija novčanu nadoknadu?
Ne. YFU je neprofitna organizacija koja svoje programe zasniva isključivo na volontiranju. Razlog zbog kojeg se porodice odluče da ugoste YFU učenika na razmeni jeste isključivo taj da imaju želju da upoznaju novu kulturu i iskuse nešto novo.

Šta se dešava ukoliko porodica domaćin odlazi na odmor?
Uz saglasnost sa YFU organizacijom, porodica domaćin može da povede učenika na odmor. Takodje, ukoliko se porodica domaćin iz određenih razloga odluči da ne povede učenika, YFU će pronaći privremenu porodicu.

Koje su obaveze porodice domaćina?
Porodica domaćin treba da prihvati učenika kao ravnopravnog člana svoje porodice. Ona je u obavezi da mu obezbedi tri obroka dnevno, krevet za spavanje i mesto za učenje. YFU učenik razmene ne mora imati zasebnu sobu, već je može deliti sa decom porodice domaćina.